WARUNKI ZWROTÓW

8.1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy:

       -  kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji klienta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

       -  oferowana usługa została już wykonana w całości, za wyraźną zgodą kupującego poinformowanego uprzednio przez sprzedającego o utracie prawa                       odstąpienia od umowy.

REKLAMACJA ZAKUPIONEGO PRZEDMIOTU

9.1.  Kupujący może składać sprzedającemu  reklamacje dotyczące zawartej umowy w formie pisemnej na adres:  Studiokarolla,  ul. Kołobrzeska 37E I p. , 80-391 Gdańsk  lub w          formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@matynawymiar.pl.

9.2. Kupujący obowiązany jest do dostarczenia reklamowanego przedmiotu do siedziby sprzedającego w odpowiednio zabezpieczonej formie.

9.3.  Kupujący obowiązany jest do podania w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, żądania Kupującego oraz pełne dane kontaktowe.

9.4. W przypadku gdy  podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia,  przed rozpatrzeniem reklamacji sprzedający zwraca się do składającego  reklamację o            jej uzupełnienie we wskazanym zakresie, o ile istnieje możliwość zidentyfikowania osoby składającej reklamację.

9.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez sprzedającego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

9.6. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedającego względem kupującego, jeżeli sprzedany przedmiot posiada wadę fizyczną lub prawną zawarte są w Kodeksie Cywilnym.

New Account Register

Już masz konto?
Log in instead Lub Reset password